logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 DOWNLOADS
 ZELFSTUDIE
Zelf kiezen

Als je besluit middels zelfstudie tijd en geld te investeren in een VCA opleiding, is het logisch dat je hoge eisen stelt. Je wilt flexibel studeren met lesmateriaal dat perfect voorbereidt op het examen. Daarom kies je voor VCABOEK.NL, aangezien onze cursusboeken voor 100% de eindtermen vanuit het SSVV dekken.
Maar bovenal wil je een diploma halen dat erkend is en een verhogende waarde heeft op de arbeidsmarkt.

Zelfstudie

De methode van zelfstudie maakt studeren heel gemakkelijk. Je bepaald namelijk altijd je eigen tempo. Het cursusmateriaal van VCABOEK.NL is duidelijk en prettig leesbaar geschreven en bevat veel concrete voorbeelden. Dat maakt het voor iedereen begrijpelijk én levendig.
De hoofdstukken beginnen altijd met de basiskennis en je wordt stap voor stap door de leerstof geleid. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met proefvragen welke ook in het ‘echte’ examen gesteld kunnen worden. Daarmee kun je toetsen in hoeverre je de leerstof beheerst. De antwoorden op de vragen vind je achter in je lesmateriaal. Supermakkelijk toch – iedereen kan het!

Zelfkennis testen

Kies je voor zelfstudie bij VCABOEK.NL, dan ben je niet afhankelijk van een docent. Je kunt zelf tussentijds je kennis testen aan de hand van de proefvragen en de proefexamens. Deze vind je ook in onze complete cursusboeken. Elk hoofdstuk bevat vanzelfsprekend een aantal proefvragen. Daarnaast hebben we een compleet proefexamen op onze website staan.
Jij gaat dus goed voorbereid naar je examen!

Kijk hier voor onze proefexamensLEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT