logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 DOWNLOADS
 LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden

Op alle examens op deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Download de algemene voorwaarden van VCABOEK.NL (pdf)
(wijzigingen voorbehouden)LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT