logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 DOWNLOADS
 PRIVACY STATEMENT

Inleiding
VCABOEK.NL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VCABOEK.NL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VCABOEK.NL, Postbus 125, 5490 AC in Sint-Oedenrode. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt VCABOEK.NL gegevens vast. VCABOEK.NL gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van VCABOEK.NL en eventueel gelieerde bedrijven op de hoogte te houden. Hierbij tracht VCABOEK.NL rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij VCABOEK.NL, Postbus 125, 5490 AC Sint-Oedenrode. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Op de website van VCABOEK.NL worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden (zoals de meest gevraagde pagina's). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan VCABOEK.NL haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

VCABOEK.NL en andere websites
Op de site van VCABOEK.NL treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. VCABOEK.NL kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
VCABOEK.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van VCABOEK.NL.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op september 2018.LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT