logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 Aanvraag in company

Als u hier de gegevens invult van de kandidaten zorgen wij voor een op maat gemaakte offerte om uw medewerkers VCA te certificeren.

Na het invullen of voor meer informatie kunt u gebruik maken van het volgende adres: info@vcaboek.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT