logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 INHOUD
Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA is bestemd voor vrijwel alle operationele medewerkers in vrijwel alle verschillende branches.

Het cursusboek Basisveiligheid VCA is door VCABOEK.NL speciaal ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en CCVD-VCA ( Centraal College van Deskundigen VCA ).

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

• Arbeidsomstandighedenwet
• V^G wetgeving
• Gevaren, risico's en preventie
• Ongevallen, oorzaken en preventie
• Veiligheidsgedrag
• Taken, rechten, plichten en overleg
• Procedures, instructies en signalering
• Voorbereiding op noodsituaties
• Gevaarlijke stoffen
• Brand en explosie
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
• Elektriciteit en straling
• Ergonomische werkplek
• Persoonlijke Beschermings Middelen

VOL VCA Veiligheid voor operationeel leidingevenden

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA

VOL VCA is bestemd voor operationeel leidinggevenden en ZZP-ers. Zij leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze elementen aan werknemers overgedragen kunnen worden.

De Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) is door VCABOEK.NL speciaal ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en CCVD-VCA ( Centraal College van Deskundigen VCA )

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Arbeidsomstandighedenwet;
• Bevorderen van veilig werken;
• Ongevalstheorie
• Taak Risico Analyse
• Veiligheidsprocedures en werkvergunningen
• Bedrijfsnoodplan
• Geluid
• Elektriciteit
• Straling
• Asbest
• Gevaarlijke stoffen
• Brandveiligheid
• Besloten ruimten
• Gereedschappen en machines
• Hijsen, tillen en dragen
• Struikelen, uitglijden en vallen
• Werken op hoogte
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Ergonomie
• Veiligheids- en gezondheidssignaleringLEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT