logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 In Company
terug naar overzichtVCA Basis

De cursus
De cursus Basisveiligheid VCA is kort en praktijkgericht. Het brengt al uw medewerkers op de werkvloer de nodige kennis bij over Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, werken in besloten ruimten, veilig werken met machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze zeer ervaren docenten verzorgen de opleiding.

Voor wie
Alle operationeel medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid kunnen aan de cursus deelnemen. U heeft geen vooropleiding nodig.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leert u alles over veiligheids- en gezondheidswetgeving, risico’s en ongevallen, werken in besloten ruimten, veilig werken met machines en gereedschappen, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen
Het einde van de cursusdag wordt afgesloten met het schriftelijk examen voor het diploma B-VCA. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Bij een positief resultaat ontvangt u na circa 2 weken het VCA-Basis certificaat.

Cursusduur
De cursus B-VCA bestaat uit 1 lesdag van 08:30 tot 16:00 uur. Direct hieropvolgend wordt het examen afgenomen.

Cursusgeld
De cursus B-VCA bedraagt € 199,-. Dit bedrag is inclusief het boek en het examengeld en exclusief BTW.

Zodra wij uw aanmelding en betaling hebben ontvangen, sturen wij u het lesmateriaal toe, zodat uw medewerkers zich reeds kunnen voorbereiden indien gewenst.

Neem contact met mij op over de mogelijkheden voor in company cursussen

terug naar overzicht

LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT