logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 IN COMPANY
terug naar overzichtVCA-VOL

De cursus
Tijdens de opleiding leert u als leidinggevende op de werkvloer hoe u de werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren. Ook leert u hoe u uw medewerkers motiveert om veilig en verantwoord te werken.

Voor wie
Leidinggevenden aan operationele medewerkers in bijvoorbeeld de industrie, logistiek en de bouwnijverheid kunnen aan de cursus deelnemen. U heeft geen vooropleiding nodig.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leert u alles over de volgende onderwerpen: Wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving, ergonomie, het bevorderen van veilig werken, procedures en werkvergunningen, bedrijfsnoodplan, persoonlijke bescherming, gevaarlijke stoffen, gevarenbronnen en taak– en risicoanalyse.

Examen
Aan het eind van de cursusdag wordt het examen voor het diploma VOL-VCA afgenomen. Het schriftelijk examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Bij een positief resultaat ontvangt u na circa 2 weken het VCA-VOL certificaat.

Cursusduur
De cursus VOL-VCA bestaat uit 1 dag van 08:30 tot 16:00 uur. Hieropvolgend wordt het examen afgenomen.

Cursusgeld
De cursus VOL-VCA bedraagt € 209,-. Dit bedrag is inclusief het boek en het examengeld en exclusief BTW.

Zodra wij uw aanmelding en betaling hebben ontvangen, sturen wij u het lesmateriaal toe, zodat uw medewerkers zich reeds kunnen voorbereiden indien gewenst.

Neem contact met mij op over de mogelijkheden voor in company cursussen

terug naar overzicht

LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT