logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 IN COMPANY

VCABOEK.NL verzorgt ook klassikale In Company cursussen en / of examens op de locaties die u wenst en op de dagen en momenten die u wenst.
Als u hieronder uw gegevens invult zorgen wij voor een op maat gemaakte offerte om uw medewerkers VCA te certificeren.

Voordeel van een lesdag voor het examen is dat de ‘stof’ er nog vers in zit bij de deelnemers en de kans op slagen bij het examen daarmee vergroot wordt.

Tevens is het zo dat uw medewerkers in de gelegenheid worden gesteld eventuele vragen te stellen zodat, zij nog beter voorbereid aan het examen kunnen deelnemen.

Klik hier voor "Eisen bedrijfsexamen / geschikte locatie"

Klik hier voor de VCA-basis cursus
Klik hier voor de VCA-VOL cursusLEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT