logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 FAQ

Ik ben ZZP-er; welke type VCA-certificaat heb ik nodig?
De VCA-checklist versie 2008/5.1, verplicht conform Bijlage C, dat de ZZP-er die als onderaannemer werken beschikken over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden ( VCA-VOL ).
Voor het overige dient deze ZZP-er ook te beschikken over een eigen Functie RI&E en gekeurde arbeidsmiddelen.

Moeten al mijn operationele medewerkers een VCA opleiding gevolgd hebben?
Jazeker, alle 'operationele medewerkers' die langer dan drie maanden in dienst zijn, en werkzaamheden verrichten binnen de scope van de certificatie (bijvoorbeeld bouw of installatie), dienen Basisveiligheid VCA te hebben. In dat verband doet het niet terzake of deze werkzaamheden bij de opdrachtgever of in de eigen werkplaats worden uitgevoerd. Alle leidinggevenden op deze plaatsen dienen in het bezit te zijn van VOL-VCA.
LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT