logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 REFERENTIES | FAQ | LINKS | DOWNLOADS
 BEDRIJF VCA CERTIFICEREN
VCA Bedrijfscertificering VCA * en VCA **

Ten behoeve van de implementatie van een VCA-systeem dient conform de VCA-richtlijn (VGM Checklist Aannemers) een handboek te worden opgesteld met daarin opgenomen: procedures, werkinstructies en standaarddocumenten welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

Middels een VCA-certificaat is een organisatie in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCA-richtlijn. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën VCA-certificaten, te weten VCA* en VCA** en VCA-P.

  • VCA* is gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de werkvloer.
  • VCA** is zowel gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de werkvloer als op de veiligheidsstructuren binnen de organisatie.
  • VCA-Petrochemie is zowel gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de pertochemie.

Unispect BV is het bedrijf dat u helpt bij het invoeren van uw VCA-systeem; resultaatgericht en in overeenstemming met uw bedrijfsfilosofie. Door een gestructureerde, systematische aanpak zullen alle relevante handelingen en procedures binnen uw organisatie aan bod komen.

Unispect BV reikt u vervolgens de juiste kennis en methodiek aan voor de invoering en instandhouding van uw VCA-systeem, waardoor u samen met uw medewerkers invulling geeft aan uw eigen veiligheid.

Praktisch en efficiënt!
De adviseurs van Unispect BV zijn zeer ervaren in het opzetten en implementeren van VCA*/VCA** systemen binnen het MKB, op een dusdanige wijze dat het voor u praktisch en overzichtelijk blijft.

Dus geen dikke handboeken en procedure op procedure, maar een praktisch systeem met werkelijke meerwaarde voor uw organisatie.

De ruime ervaring van Unispect BV op het gebied van kwaliteits- en veiligheidscertificering staat dan ook garant voor het behalen van VCA* of VCA**.

Klik HIER voor de refentielijst

Vul aub onderstaand formulier in voor meer informatie over VCA certificering en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen zodat we een paasende offerte voor u kunnen opstellen.

CONTACTFORMULIER
(vink aan opties voor VCA bedrijfs-certificering)LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT