logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 DOWNLOADS
 1-DAAGSE CURSUS
(in-company) min. 8 personen.

VCA Basis

De cursus
Basisveiligheid VCA is kort en praktijkgericht. Het brengt al uw medewerkers op de werkvloer de nodige kennis bij over Wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, werken in besloten ruimten, veilig werken met machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze zeer ervaren docenten verzorgen de opleiding.

Voor wie
Alle operationeel medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid kunnen aan de cursus deelnemen. U heeft geen vooropleiding nodig.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leert u alles over veiligheids- en gezondheidswetgeving, risico’s en ongevallen, werken in besloten ruimten, veilig werken met machines en gereedschappen, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen
Het einde van de cursusdag wordt afgesloten met het schriftelijk examen voor het diploma B-VCA. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Bij een positief resultaat ontvangt u na circa 2 weken het VCA-Basis certificaat.

Cursusduur
De cursusduur B-VCA bestaat uit 1 lesdag van 08:30 tot 16:00 uur. Direct hieropvolgend wordt het examen afgenomen.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor B-VCA bedraagt € 199,-. Dit bedrag is inclusief het boek en het examengeld en exclusief BTW.


VCA-VOL

De cursus
Tijdens de opleiding leert u als leidinggevende op de werkvloer hoe u de werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren. Ook leert u hoe u uw medewerkers motiveert om veilig en verantwoord te werken.

Voor wie
Leidinggevenden aan operationele medewerkers in bijvoorbeeld de industrie, logistiek en de bouwnijverheid kunnen aan de cursus deelnemen. U heeft geen vooropleiding nodig.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leert u alles over de volgende onderwerpen: Wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving, ergonomie, het bevorderen van veilig werken, procedures en werkvergunningen, bedrijfsnoodplan, persoonlijke bescherming, gevaarlijke stoffen, gevarenbronnen en taak– en risicoanalyse.

Examen
Aan het eind van de cursusdag wordt het examen voor het diploma VOL-VCA afgenomen. Het schriftelijk examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Bij een positief resultaat ontvangt u na circa 2 weken het VCA-VOL certificaat.

Cursusduur
De cursusduur VOL-VCA bestaat uit 1 dag van 08:30 tot 16:00 uur. Hieropvolgend wordt het examen afgenomen.

Cursusgeld
Het cursusgeld VOL-VCA bedraagt € 209,-. Dit bedrag is inclusief het boek en het examengeld en exclusief BTW.


LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT